Home Page Image
 

"Kto žil v srdciach tých ktorých opustil, ten nezomrel."

J. V. Sládek
 

 


Untitled Document

   Ako postupovať ak nastalo úmrtie:

      - Doma
      - V nemocnici
      - Na inom mieste (v lese, na ulici...) – za neznámych okolnosti
      - Pri dopravnej nehode, v domove dôchodcov...

 

   Úmrtie nastalo doma
    1.) Zavolať lekára (pohotovosť) - Vykoná prehliadku zosnulého, vystaví "List o prehliadke mŕtveho". Lekár v liste uvedie ďalší postup - pitva alebo pochovávanie.

    2.) Zavolať pohrebnú službu v našom prípade – 0903 262 749, 0944 188 883
    * s nami si dohodnete ďalší postup

    Úmrtie nastalo v nemocnici
    1.) Budete kontaktovaný personálom nemocnice
    - tu Vám poskytnú informácie o úmrtí a mieste kde sa zosnulý nachádza /PATOLÓGIA/

    2.) Zavolať pohrebnú službu v našom prípade – 0903 262 749, 0944 188 883

    * s nami si dohodnete ďalší postup

    3.) Po dohode s nami je potrebné priniesť oblečenie pre zosnulého.

    * pokiaľ zosnulý nemal v nemocnici svoj občiansky preukaz, je potrebné ho doložiť, kvôli vybaveniu matriky
    * ak smrť v nemocnici nastala mimo pracovných dní, alebo v deň pracovného pokoja, zosnulý bude k nám (do chladiaceho zariadenia) prevezený v nasledujúci pracovný deň
   

   Úmrtie na inom mieste (v lese, na ulici...) – smrť nastala za neznámych okolnosti
    1.) Zavolať lekára (pohotovosť)

    2.) Zavolať políciu

    3.) Oni už určia ďalší postup

    *O prevoz zosnulého sa postará polícia, ktorá kontaktuje zmluvnú pohrebnú službu a taktiež uhradí náklady s tým spojené.

    4.) Zo strany pozostalých zostáva dojednať ostatné služby zo zabezpečením poslednej rozlúčky.

    Pri dopravnej nehode, v domove dôchodcov...
    Postup je totožný s postupom, ktorý je uvedený v prípade úmrtia v nemocnici, pozostalých kontaktuje (nehoda – polícia, domov dôchodcov – personál), poskytnú Vám všetky potrebné informácie.

Doklady potrebné k zabezpečeniu pohrebu, poslednej rozlúčky

   1. občiansky preukaz zosnulého
   2. občiansky preukaz vybavovateľa pohrebu
   3. list o prehliadke zosnulého
   4 . oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný