Ako postupovať

  Ako postupovať ak nastalo úmrtie:

– Doma
– V nemocnici
– Na inom mieste (v lese, na ulici…) – za neznámych okolnosti
– Pri dopravnej nehode, v domove dôchodcov…

 

   Úmrtie nastalo doma
1.) Zavolať lekára (pohotovosť) – Vykoná prehliadku zosnulého, vystaví „List o prehliadke mŕtveho“. Lekár v liste        uvedie ďalší postup – pitva alebo pochovávanie.

2.) Zavolať pohrebnú službu v našom prípade – 0903 262 749, 0944 188 883
* s nami si dohodnete ďalší postup

    Úmrtie nastalo v nemocnici
1.) Budete kontaktovaný personálom nemocnice
– tu Vám poskytnú informácie o úmrtí a mieste kde sa zosnulý nachádza /PATOLÓGIA/

2.) Zavolať pohrebnú službu v našom prípade – 0903 262 749, 0944 188 883

* s nami si dohodnete ďalší postup

3.) Po dohode s nami je potrebné priniesť oblečenie pre zosnulého.

* pokiaľ zosnulý nemal v nemocnici svoj občiansky preukaz, je potrebné ho doložiť, kvôli vybaveniu matriky
* ak smrť v nemocnici nastala mimo pracovných dní, alebo v deň pracovného pokoja, zosnulý bude k nám (do chladiaceho zariadenia) prevezený v nasledujúci pracovný deň

   Úmrtie na inom mieste (v lese, na ulici…) – smrť nastala za neznámych okolnosti
1.) Zavolať lekára (pohotovosť)

2.) Zavolať políciu

3.) Oni už určia ďalší postup

    *O prevoz zosnulého sa postará polícia, ktorá kontaktuje zmluvnú pohrebnú službu a taktiež uhradí náklady s tým spojené.

4.) Zo strany pozostalých zostáva dojednať ostatné služby zo zabezpečením poslednej rozlúčky.

    Pri dopravnej nehode, v domove dôchodcov…
Postup je totožný s postupom, ktorý je uvedený v prípade úmrtia v nemocnici, pozostalých kontaktuje (nehoda – polícia, domov dôchodcov – personál), poskytnú Vám všetky potrebné informácie.

Doklady potrebné k zabezpečeniu pohrebu, poslednej rozlúčky

1. občiansky preukaz zosnulého
2. občiansky preukaz vybavovateľa pohrebu
3. list o prehliadke zosnulého
4 . oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný